Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława
Dzisiaj jest: 28 stycznia 2023

Wyszukiwarka


Miejska Biblioteka im. A.K. Cebrowskiego w Łowiczu
Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Informacje nieudostępnione


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Informacje nieudostępnione w Biuletynie są przekazywane zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198).Art. 10

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Art. 13

  1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
  2. Jeżeli informacja publicznanie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot jest obowiązany do jej udostępnienia, powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Art. 14

  1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
  1. Jeżeli administracja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany jest do udostępnienia, powiadamia pisemnie wniskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnieniu informacji umarza się.
Art. 15

  1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust.1, podmiot jest obowiązany do udostępnienia, ma ponieść dodatkowe koszty związane z ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
  2. Podmiot o którym mowa w ust.1, w terminie 14 dni od złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnianie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Karolina Siejka (2013-09-04 15:38:09)
Informację zmodyfikował(a): Karolina Siejka (2013-09-05 08:40:10)
Liczba odwiedzin: 56393
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij